Templum Minervae Chalcidicae

minervaeTemplum Minervae ChalcidicaeA Pantheon mellett állt.  Nehéz megállapítani, hogy ki építtette. Augustus, Pompeius és Domitianus mellett is szólnak források. Augustus temploma valószínűleg nem itt állt, hanem a Curiához épített Chalcidicummal volt azonos. A legvalószínűbb Pompeius, aki Kr. e. 60-ban vagy 62-ben építhette. A Kr. u. 80-as nagy tűzvészben az épület vagy megsemmisült, vagy erősen megrongálódott. Ekkor Domitianus, aki személyes védőistennőjének tekintette Minervát, lehet, hogy csak restauráltatta, vagy kibővítve átépíttette a Pompeius által emelt templomot. A mai Santa Maria Sopra Minerva templom nevében őrzi a Minerva templom helyét, de nem annak az alapjain építették, hanem csak a helymegnevezés maradt fenn a köztudatban. A Minervae Chalcidicae-templom, a legújabban előkerült Forma Urbis Romae töredékek alapján, mintegy 200 m-re állt a keresztény templomtól, ami  valójában a Saepta Julia romjain épült a VIII. században Zakariás pápa idején (741–752), hogy helyet adjon a constantinopolisi bazilita apácáknak.
A Minerva Chalcidicae templom meglehetősen szokatlan, kerek alaprajzú volt. Négy lépcső vezetett fel a podiumra, és mellettük egy-egy fülke állt, amelyben négyszögletes szoboralapok látszanak. Pirro Ligorio megörökített egy metszeten egy kerek, külső peristasisszal rendelkező templomot, amelynek kerületén 24 oszlop állt. Domitianus 94-ben vert érméjén is ez látható, oszlopai vagy korinthoszi, vagy kompozit oszlopfőket hordoztak. A sisakos és kerek pajzsos istennő kultuszszobra is megegyezik azzal, amit a Sopra Minerva templom mellett találtak. A különös szerkezet korábban fejtörést okozott, és egy aprócska medencéhez csatlakoztatott nymphaeumként, nimfaszentélyként azonosították.

© T. Horváth Ágnes