Aedes Fidei

Fides temploma

aedes fides

A későbbi forrásokban Fides Publica vagy Fides Publica populi Romani-ként szerepel, ugyanis egy időben itt ülésezett a senatus. Eredetileg sacrarium volt, ami kultusszá alakult. Alapítását Numa Pompiliusnak tulajdonítják. Első szent helye valószínűleg a későbbi szentély helyén állt. Ezt feltehetően Kr. e. 254-ben vagy 250-ben A. Atilius Calatinus építtette, majd M. Aemilius Scaurus állíttatta helyre Kr. e. 115-ben. A templom felszentelésnek napja október 1. volt. A templom Hülsen feltételezése szerint a Iuppiter Optimus Maximus templom mellett, a capitoliumi erődítés délkeleti sarkánál, a porta Pandana (porta Saturnia) mellett, eléggé kieső helyen állt. Falain őrizték a nemzetközi egyezmények szövegét, illetve a dicsőséget szerzett katonák okleveleit. Magában a szentélyben Plinius szerint (Plin. Nat. Hist. XXXV .100) egy Apelles festmény volt, amely egy ifjút lírán játszani tanító öreget ábrázolt. Az elszórt utalásokon kívül azonban nagyon keveset tudunk magáról a templomról, helyének azonosítását egy görög-latin bilingvis felirat alapján végezték el. A fogadalmi ajándékot Kis-Ázsia népei készíttették el, s mivel a szerződések felett felügyelő Fides segítségét gyakran kérték a diplomáciai kapcsolatok létesítésekor, feltételezik a szent hely topográfiai pontosságát.

© T. Horváth Ágnes