Aedes Iuppiter Custodis

Iuppiter Custos, ‘A megvédelmező Iuppiter’ temploma

Aedes Iuppiter Custodis

Aedes Iuppiter CustodisA szentélyt Vespasianus császársága idején Domitianus építette annak a kapusnak a háza helyén, aki Kr. u. 69-ben megmentette őt, amikor Vitellius a Capitoliumot ostromolta. A szentély márványoltárának reliefjein ennek az eseménynek állított emléket. Később, Domitianus császársága alatt egy nagyobb templomot szentelt Iuppiter Custos tiszteletére, s ez átvette a korábbi szerepét. Jordanes leírása szerint az ebben a templomban felállított Iuppiter szobor magát Domitianust tartotta a karjaiban. A templom ábrázolása több emléken is fennmaradt, így azon a Marcus Aurelius korából származó domborművön, ami ma a Palazzo dei Conservatoriban látható, valamint Traianus beneventumi diadalívén. Alapjai pedig a mai Via di Monte Tarpeón kerültek elő.

© T. Horváth Ágnes