Curia Calabra

Curia Calabra

Nevének eredetére több magyarázat is van. Ezek egyike, a ma már kevéssé elfogadott, hogy egy korai gyülekezőhelyet őriz. Róma ősi curiái nevüket a hagyományok szerint  sabin nőkről kapták. Egyikük, Calabra volt a névadója annak a curiának, melynek polgárai ezen a helyen gyülekeztek. Sokkal bizonyosabb, hogy itt volt az a nyilvános terem, ahol minden hónap első napján (Kalendae) a pontifex minor kihirdette a hivatalos naptárt, azaz megjelölte a napot, amire a hónap nonae-ja esik. A név a calare szóból ered, ugyanis a pontifex összehívta a népet (comitia calata), hogy kihirdesse a nonae napját. Macrobius közlése szerint a pontifex minor minden hónap Kalendae-ján áldozatot mutatott itt be Iunónak. Mint curia már a korai időkben is használatos volt, mint a curiák, vagy a senatus küldötteinek gyülekező és tanácskozó helye.

© T. Horváth Ágnes