Porta Catularia

Helyzete és neve egyaránt vitatott a szakirodalomban. Nevét egyesek szerint Lutatius Catulusról nyerte, és ennek megfelelően a mai Cordonata területére helyezik. Tekintettel azonban arra, hogy egyetlen említése Festusnál van, aki szerint egy áldozat hely közelében van, ahol vörös kutyakölyköket (catuli) áldoztak, a név nem Catulus nemzetség, hanem a kutyakölykök nevével lehet összefüggésben. (Véletlenek összejátszása csupán, hogy Lutatius Catulus gúnyneve „kutyácska”). Ezt összekapcsolva Ovidius leírásával (Ovid. Fast. 4.901-42) a Robigalia szertartásáról, úgy tűnik, hogy a kapunak ehhez a szertartáshoz volt köze. Ebből kiindulva valahol a serviusi falon lehetett, azon az útvonalon, ahol a Robigalia szertartásakor az áldozati kutyákat és birkákat ünnepélyes menetben kivitték a városból. Ez valahol a Porta Collina mellett lehetett, ott, ahol a Via Nomentana elhagyta a várost. Egyes kutatók ugyan megkérdőjelezik, azzal érvelve, hogy nem ez volt a legközelebbi kapu, amelyen keresztül a szertartás helye (lucus) az ager Romanus határánál, a Via Claudián elérhető volt.
Coarelli ezt az Area Capitolina nyugati lejtőjére, a mára elpusztult S. Andrea in Vincis templom területére helyezi.

© T. Horváth Ágnes