Scalae Gemoniae

Gradus gemitorii, gradus Gemonii

A Scalae Gemoniae feltételezett helye:

Scalae Gemoniae
A Carcer mellől vezetett az Arxra, illetve lefelé a Forum Magnumra. Különösen a császárkorban vált szokássá, hogy a börtönben kivégzettek tetemeit erre az útra szórták ki, illetve ezen keresztül hurcolták a Tiberisbe. Egész pontos topográfiai adatokkal nem rendelkezünk a nyomvonaláról, bár gyakorta emlegetik a források, legelőször Tiberius alatt, de egészen a késő császárkorig előfordul. A legpontosabban Valerius Maximus és Cassius Dio határozza meg, ennek alapján nagyjából a mai via di S. Pietro in Carcere nyomvonalán haladt, és valahol az Ovidius említette Gradus Monetae ehhez kapcsolódott.

A lépcső nevét, helyzeténél fogva szeretik a gemo ‘sóhajtozik, fohászkodik’ igéből származtatni, de nincs semmi alapja. Valószínűleg a Gemonius névből származik, de hogy miért, arra nincs adatunk.

© T. Horváth Ágnes