Tropaea Marii

Cimbrum Marii, azaz Marius trófeái

Marius trófeáiMarius trófeáinak nevezik azokat a szobrokat, amik a Cordonata balustrádján állnak kétoldalt, a Castor és Pollux szoborral párhuzamosan.. Ez a szobor az ellenségtől elvett, és a diadalmenetben körbehordozott hadizsákmányt megörökítő szobor. Eredetileg ezeket a hadizsákmányokat fa keretekre akasztották és úgy hordozták körbe a diadalmenetekben.

A Mariushoz való kötése ezeknek a szobroknak teljesen légből kapott. Marius nagy diadalmenete a cimberek és teutonok felett aratott győzelem után Kr. e. 101-ben volt, a szobor pedig erős hasonlóságokat mutat a Traianus oszlop talapzatán lévő fegyverzettel. Ezért korát a Kr. u. I. század végére, tehát vagy Domitianus idejéből származik, vagy a II. század elejére, azaz Traianus korára tehetjük. A fegyverek az utóbbit, a szobor aljának felirata az előbbit valószínűsíti.

A szobor eredetileg az Esquilinuson álló Nyphaeum dísze volt, innen hozták el 1590-ben.

© T. Horváth Ágnes