Traianus temploma

traianus templomaAz épület, amit még nem tárták fel, de az érmek tanúsága szerint egy oszlopcsarnokkal körülvett téren állt, 121 körül (újabb feltételezések szerint 125-128 között) épült az oszlop túloldalán. Feltehetően a mai Palazzo Valentini alatt, valahol az északnyugati sarkánál lehetett. Egyszerre szentelték Traianusnak és feleségének, Plotinának.

Magas podiumon állt, a felvezető lépcsősoron oltár. Homlokzatán szobrok, talán Victoria és Pax. Mintája a Mars Ultor templom lehetett, de nagyobb volt annál. Ez is „octastylos peripteros sine postico” vagy „octstylos pseudodipteros” volt. Hadrianus építtette és szentelte elődje, és annak felesége tiszteletére. Megépítése lehet, hogy az eredeti tervekben szereplő valamilyen templom megvalósítása volt, de lehet, hogy szervesen nem tartozott Traianus elgondolásai közé egy ilyen épület, s csak Hadrianus zárta le ezzel a forum épületegyüttesét.

Tájolása a jelenleg is folyó ásatások szerint talán északi volt. Oszlopainak magassága elérte a 20 métert. Adriano la Regina feltételezi, hogy ez nem különálló épület volt, hanem azonos a könyvtárral. A könyvtárak ugyanis rosszul világítottak voltak, így nehezen lehetett volna azokat olvasásra használni. Talán két külön templomot emeltek a császár és felesége, Plotina számára. Díszes padlózata és pompás díszítményei ennek-, de könyvtári funkcióinak is megfelelhettek. A jelenlegi ásatások ugyanis még nem erősítik meg az antik forrásokat a forum mögött elhelyezkedő épületről. Tekintve azonban azt, hogy a középkorban sűrűn beépítették, majd 1930-ban az egészet lerombolták, később újra beépült, a feltételezett helyen jelenleg egy palota és egy templom áll, így nehéz hozzáférése miatt  templom meglétének igazolása a mai ásatások feladata marad.

© T. Horváth Ágnes