Perirrhanterion

megtisztító medence, rituális tisztálkodást szolgáló medence, engesztelő medence

Perirrhanterion

A Bellona templom előtt találtak egy kerek, szilárd kövezettel ellátott területet. Korábban a Columna Bellicaként azonosították, újabban azonban felmerült egy más értelmezési lehetőség is. Ez egy perirrhanterion (engesztelő medence) lehetett, ahol az áldozatbemutatás (lustrum) előtt a tisztviselők rituálisan megtisztultak. Plutarchos ismertet egy érdekes esetet Catilináról, aki egy általa megölt férfit Sullával proscribáltat, majd hálából megöl egy embert, s a bűnt lemosni ehhez a medencéhez járul (Plut. Sulla 32). Az Apollo-templom építésekor ezt valószínűleg megszüntették.
A legújabb kutatások feltártak egy 3,8 méter átmérőjű monopterost, egy kör alakú építményt, amelyet oszlopok tartottak. Ennek gerendázata az Apollo-templom gerendázatával mutat egyezést. A megtalált elemek két építési fázishoz, egy Augustus-kori és egy Flavius-kori építkezéshez köthetők. A maradványokról úgy vélik, hogy a régi perirrhanterion újjáépített változata lehetett, amelyet egy oszlopos építményben helyeztek el. Alátámaszthatja az azonosítást, hogy a templom mellett egészséges vizet szolgáltató forrás vezetékét is megtalálták.
Az építmény kapcsán, amely díszítőelemeiben mindenképp stiláris azonosságot mutat az Apollo-templommal, felvetődött egy másik azonosítási lehetőség is. Eszerint az Apollinar volt, amelyet Livius Apollo legkorábbi szentélyeként említ a Flaminius mezőn. Ha valóban ezzel lenne azonos, akkor arról lehet szó, hogy az Apollo Sosianus-templom építésekor, mint már gyakran Rómában, a templom előzményeként meglévő archaikus szent helyet megőrizték, átépítették. Ebben az esetben, a méretek miatt csakis egy oltár, vagy egy áldozat-bemutató hely jöhet szóba.

© T. Horváth Ágnes