Porta Carmentalis

Carmentalis

A Capitolium délnyugati sarkában megépített kapu volt, amely a serviusi városfalon vezetett keresztül a Forum Boarium és a Forum Holitorium között. Megközelítőleg a mai Via della Consolazione és a Via della Bocca della Verità kereszteződésénél állt, a Mater Matuta és Fortuna templomok (S. Omobono körezete) és a San Nicola in Carcere köztársasági templomai körzetében. Pontos helyét nehéz meghatározni, ugyanis akkor, amikor először említik, a severusi városfal ezen a részen még nem létezett. Mindenképp azon az útvonalon kell keresni, amely a városból a Campus Martiuson felállított halotti máglyák felé vezetett.
Nevét Carmenta nimfáról kapta, akinek a Carmentáliát szentelték. Vergilius beszéli el, hogy az Aeneast kísérő Evander itt állított oltárt Carmentának. A történetből világos, hogy eredetileg egy olyan kapuról volt szó, amelyen át a Capitolinusra lehetett feljutni, és kifejezetten szakrális cselekmények számára tartották fenn.
A korábbi régészeti azonosítás a források alapján két bejáratot feltételez, a Sceleratát és a Triumphalist. A Sceleratát a monda szerint a Kr. e. 479/478-as cremerai katasztrófa után nevezték el, „elátkozott” kapunak, mint amelyen át a gens Fabia háromszáz tagja a halálba indult. A valóság azonban az lehet, hogy ezen a kapun vitték ki a városon kívüli temetkezési helyekre az elhunytakat. A másik kapu a Porta Triumphalis volt. A győztes hadjáratokról hazatérő hadvezérek ezen vonultak a városba.
Jelenleg komoly vita folyik topográfiai azonosításáról. Korábban a városfal IV. századi részével azonosították, azzal, ami közvetlenül a Mater Matuta és Fortuna templomok mellett áll. Legújabb feltételezés szerint nem két, hanem egy bejárata volt, csak a ki-, illetve befelé irányuló forgalom számára a kapu két oldala szerepelt különböző néven. Mindkét hipotézis a források értelmezési problémáin nyugszik, mindkettőnek vannak értelmezhetetlen pontjai. Komolyabb szakirodalmi kutatások nélkül én lehetségesnek tartom, hogy a napi használatban a kapu két nyílása, vagy ha úgy tetszik, két nyomsáva egyirányú forgalmat bonyolíthatott le, a Scelerátán a kifelé, a Triumphalison a befelé irányuló forgalom haladt. Különös megtiszteltetés lehetett, hogy Augustus halálakor a temetési menet a Porta Triumphalison – azaz a befelé irányuló forgalom számára fenntartott sávon – vonulhatott ki a Mars mezőre.
A Porta Carmentalist Domitianus építtette újjá, akkor a tetejére egy elefántok húzta harci kocsit állíttatott fel.

© T. Horváth Ágnes