Aedicula (szentély)

Aedicula Vestae, Ara Vestae (Vesta oltár) néven is emlegetik ezt a Vesták házának bejárata melletti építményt. Az aedicula szó az aedes (szentély, épület, ház) latin szó kicsinyítő képzős alakja. Hogy pontosan milyen funkciója volt, nem teljesen világos. A legvalószínűbb, hogy egy keresztúti szentély lehetett a Via Sacra és a Vicus Vestae találkozásánál. Ilyen szentélyeket sűrűn találni a római utak kereszteződésénél.
Egyes numizmaták kutatásai alapján azonban felteszik, hogy esetleg az Aeneas által Trójából hozott Palladiumot, azaz Pallas égből pottyant szobrát őrizték ebben a szentélyben. Más elképzelések szerint Vesta szobrát állították fel benne, mivel magában a templomban a tűz jelképezte az istenséget, és ott nem helyezték el az istennő képmását.

Az architráv felirata szerint közpénzen emelték.

„(SE)NATUS POPULUSQUE ROMAN(US)

PECUNIA PUBLICA FACIENDAM CURAVIT/”

„Közpénzen emelte és gondozta a senatus és a római nép”.

Egy ión oszlop, egy oszlopfő és az architráv maradt meg belőle, ez jelzi az aedicula helyét, s készteti találgatásokra a régészeket.

 

 

 

 

 

 

 

 

© T. Horváth Ágnes