Fogadalmi oszlopok

A Forum középső területének déli oldalán hét fogadalmi oszlopot, illetve annak alapzatát találták meg. Valamennyi magas talapzaton áll, feltételezhetően a későbbi császárkorból származnak. Egyesek Diocletianust vélik felállítójukként megtalálni. Az oszlopok szürke gránitból és márványból voltak. Közülük néhány töredékét megtalálták a környéken, de a XIX. században restaurálásra összeszedték őket.

Valamennyi tipikusan római alkotásnak tűnik, de feliratuk nem maradt meg, így lehetetlen megállapítani, hogy ki és milyen eseménynek szentelte ezeket. Ma általában meglódítják a látogató fantáziáját, remek témát adnak a fotósoknak, s legtöbben arra a következtetésre – tegyük hozzá: téves következtetésre – jutnak, hogy itt valami palota állt. Erről persze szó sincs. Az emlékoszlopok állítása ősi szokás, a mi szerencsétlenségünk, hogy ezeknek nem maradtak meg a feliratai, így nem tudjuk, hogy milyen jeles vagy jelentéktelen eseményt kívántak megörökíteni az utókornak, vagy melyik uralkodónak akartak hízelegni számító alattvalóik.

© T. Horváth Ágnes