Naevius Surdinus felirata

Két felirat is van, az egyik a Lapis Nigerhez közel található. A travertin burkolatban valaha bronzbetűk örökítették meg Surdinus nevét. Lucius Naevius Surdinus Augustus idején volt praetor, ő javíttatta ki a Forum közepén lévő tér kövezetét, ezt örökítették meg ilyen módon.

A felirat szövege:

L NAEVIVS L F SVRDINVS
PR
INTER CIVIS ET PEREGRINOS
„L(ucius) Naevius L(ucius) Surdinus fia, aki a polgárok és külföldiek praetora”

A másik egy feliratos alapzat, szintén a közelben ugyanezzel a szöveggel.

Naevius Surdinus praetor a felirat tanúsága szerint mind a két praetori hivatal jogkörét birtokolta. A praetor Róma egyik legtekintélyesebb magistraturája volt. A praetor urbanus a polgári igazságszolgáltatásért volt felelős, a polgári és katonai életben a consulok helyettese. A praetor peregrinus tisztsége Kr. e. 242 táján jött létre, amikor az újonnan szerzett provinciák kormányzását kellett megoldani. Ő a külföldiekkel kapcsolatos peres ügyekért volt felelős. A felirat azt sugallja, hogy valószínűleg Rómára kiterjedően, de mindkét praetori joghatóság megillette. A principatus idején a praetura betöltésének életkori censusa 30 év körül volt, s kisebb provinciák kormányzóságátbízták rájuk római hivatali évük letöltése után.

© T. Horváth Ágnes

Share This