Rostra Divi Julii

A comitium déli oldalán, a Curiával szemben álló szónoki emelvény. Maga a szó eredetileg hajóorrot, illetve annak bronzdíszét jelenti. Az elnevezés onnan ered, hogy Kr. e. 338-ban C. Maenius az antiumi hajók orrával díszíttette a Forumon álló szónoki emelvényt. Ez volt a Rostra Vetera . Átvitt értelmében ettől kezdve a rostra szónoki emelvényt jelent. Hogy az első ilyen emelvény mikor épült a Forumon, nem tudjuk, csak a hajóorrokkal való feldíszítésének dátuma ismeretes.

Valószínűleg a korai köztársaság idején, amikor a politikai aktivitás színhelye a Regia környékéről a Comitiumra helyeződött, akkor készülhetett. Eredetileg egy szabálytalan sokszögű építmény volt, egyszerű emelvény, amire a néphez szólni kívánó felment, hogy elmondja mondandóját. Mindössze annyi volt a szerepe, hogy megemelje a szónokot, hogy a tömeg láthassa. Később ezt a lapos lépcsőszerű emelvényt tovább magasították, és elkezdték egyre díszesebbé tenni, olyan díszítésekkel, amelyek Róma dicsőségét sugallták. Amikor a Comitium hellenisztikus mintára kör alakú lett, a Rostrát is meghajlították félkör alakban.

Az emelvényt híres rómaiak (pl. Camillus) szobrai díszítették, s itt helyezték el a legfontosabb állami dokumentumokat és emlékeket, így például a tizenkét táblás törvényeket, a latin szövetséggel kötött szerződés szövegét és Caius Duilius columna rostratáját.

Egészen Caesar térrendezéséig állt ezen a helyen, akkor áthelyezték egy kissé távolabbra. A későbbiekben még három rostra található az irodalmi emlékekben. Az egyik a Rostra Divi Iulii, a másik a Rostra Caesaris (ld. 32. szám), a harmadik a Rostra Vandalica (ld. 30. szám).

Rostra Divi Iulii

Az építkezést Caesar kezdte meg, de Augustus, vagy Marcus Antonius fejezte be Kr. e. 42-ben. A Rostra Divi Julii -nak nevezett szónoki emelvény az aedes divi Iulii előtt állt, közepén egy félkör alakú bemélyedéssel. Ezen helyezték el valószínűleg annak idején a felravatalozott Caesart. A homlokzatot a régi rostra mintájára mindkét oldalon az Augustus által Actiumnál legyőzött Antonius és Cleopatra hajóinak bronz orrdísze ékesítette. Ezeket később illesztették rá.

Ezt a szónoki emelvényt a Iulius-Claudius dinasztia idején a halotti szertartásokhoz használták. Ez volt az a hely, ahol Marcus Antonius elmondta nagyhírű beszédét Caesar ravatala felett, s ugyanitt proscribálták a triumvirek egyéb politikai ellenfelükkel együtt Cicerót is.

Igen kevés emlék maradt fenn ebből a Rostrából, csak leírásokból ismerjük, és a Curiában látható Plutei Traiani baloldali domborművén vélik felfedezni.

© T. Horváth Ágnes