Schola Xantha

( Aulus Fabius Xanthus hivatali épülete )
A Tiberius diadalív alapjai mellett egy márvány burkolatot találtak, ami egy aprócska szobához tartozott. A márvány székek maradványai alapján úgy tűnik, hogy a falak hosszában és a hátsó fallal párhuzamosan padok álltak benne. Az 1540 körüli ásatások irányították rá először a figyelmet, mert igen apró, de nagyon szép töredékek kerültek elő innen. A bejárat feletti architrávon kettős felirat állt. Az első Tiberius kori, ennek értelmében egy Bebryx nevű szabados és Aulus Fabius Xanthus építtette a scholát hivatalnokok, hírnökök és aedilis curilisek számára. Ugyancsak ők díszítették márványokkal és bronz szobrokkal, valamint a hét napjait jelképezve a hét bolygó ezüst szobrával. A második felirat Caracalla idejéből, valamikor 224-ből való, ekkor egy bizonyos C. Avillius Licinius Trosius helyreállíttatta az épületet. Aztán sokáig teljesen elfelejtették az 1540-es felfedezést, és a scholát tévesen a Porticus deorum consentium alsó részének tartották. Ez valószínűleg téves, feltehetően állami hivatalnokok munkahelye volt a Rostra háta mögött az állami kincstár mellett.

A mai napig az alépítményen kívül kevés került elő belőle.

© T. Horváth Ágnes