Columna Phocae

phocasPhocas-oszlop

A Forum egyik legismertebb emléke, talán az egyetlen, ami felállításától kezdve eredeti helyén áll. A Forum központi részén, a Rostra előtt magasodik. Felirata szerint 608. augusztus 1-jén egy római főtisztviselő, név szerint Smaragdus, az exarchus Italiae (’Itália első helytartója’) állította annak a Phocas keleti császárnak a tiszteletére, aki a Pantheont 609-ben IV. Bonifacius pápának ajándékozta. Egyes feltételezések szerint az oszlopot magának a pápának a rendeletére állították. A több mint 14 m magas korinthoszi oszlop tetején a császár aranyozott szobra állt. Ez az emlék a Forum Romanum legutolsónak felállított emléke. Magának az oszlopnak a kora a IV–V. századra tehető, tehát nem maga Smaragdus készíttette, hanem valamelyik régi épületről rabolhatta el, és csupán a császár szobrát rakatta a tetejére. Az oszlopfő stílusa még korábbi eredetre, a II. századra utal. Állíttatásának kési korára egyedül az oszloplábazathoz vezető piramis alakú lépcső utal. Ennek két oldalát 1903-ban rombolták le, és ekkor találták meg a Surdinus-feliratot alatta..

Elhelyezésekor valószínűleg egy vonalban állt a Forum déli oldalának ünnepi szobraival.

© T. Horváth Ágnes