Obeliscus Augusti in Circo Maximo

Obeliscus Constantii vagy Obeliscus Lateranense, Obelisco Lateranense

lateranenseA piazza di San Giovanni in Lateranón áll. III. és IV. Tuthmosis állíttatta. Eredeti magassága 36 méter volt, de amikor 1587-ben a Circus Maximusból elszállították, megrövidítették, így ma 32,18 méteres. Ezzel együtt ma a legmagasabb antik oszlop Rómában.  Egyes források szerint 230, mások – nem egészen elfogadható – állítása alapján 455 tonnát nyom. Vörös gránitból faragták.

Assuánban készült III. Tuthmosis parancsára, de csak unokája, IV. Tuthmosis állíttatta fel, miután 35 évig feküdt a kőfaragók udvarában. A thebai Amon templomban állt 1300 évig, majd Octavianus, akinek megtetszettek az egyiptomi hatalmi jelképek, szeretett volna egyet felállítani Rómában Egyiptom elfoglalásának emlékére. Elsőként a karnaki nagytemplom obeliszkjét nézte ki, de az túl nagy volt ahhoz, hogy az akkori technikával biztonságosan mozgassák, ezért mintegy 300 évig még a helyén maradt. Ekkor I. Constantinus parancsot adott elszállítására. Bontásakor a talapzata és alapjának jó része ugyan elpusztult, de maga az oszlop épségben elindult Constantinopolis felé, de csak a  határig jutott, nem volt megfelelő hajó a szállítására, ezért pár évig az alexandriai kikötőben hevert. Innen végül II. Constantinus sikerrel Rómába vitette egy speciálisan erre a célra építtetett hajón és 357-ben a Circus Maximusban a spina közepén állíttatta fel egy másikkal együtt, ami ma a Piazza del Popolón áll.

lateranenseKésőbb – nem tudni mikor – ismeretlen okból ledőlt. Lehet, hogy a középkori babonás félelem vezetett odáig, hogy ledöntötték, ugyanis a Sátán hatalmának kifejezőjét látták benne. Sokáig nem említik, de amikor az egyiptomi kultúra iránti érdeklődés ismét megnőtt, V. Sixtus parancsot adott a megkeresésére. 1587-ben az ásatások sikerrel jártak. Három darabban feküdt a Circus Maximusban. Mindössze egyetlen év alatt restaurálták, elszállították, és 1588. aug. 3-án felállították a Piazza di san Giovanni in Lateranón Marcus Aurelius lovasszobrának helyén, amit ugyanekkor a Campidoglióra vittek. Ma is itt látható, nem sokat változtattak rajta, mindössze a pápa helaldikai szimbólumait, a csillagot hordozó hármashegyet és a gyöngyöt tartó oroszlánokat helyezték el egy kereszttel  a felső végének záró pyramidján.

Ma ez a legjobb állapotban megőrzött, finom vésetű, jól olvasható hieroglifákkal díszített obeliszk Rómában.

© T. Horváth Ágnes