Obelsicus Flaminio

Columna Flaminia

flaminiaOlasz  elnevezése: Obeliscus Flami-nio felállításának helyéről, a régi via Flaminia nevéből származik. Róma második legöregebb oszlopa. 24 méter magas, talapzatával együtt azonban 34 méterre emelkedik. Heliopolisból szár-mazik, egyike an-nak két, Amon templomából szár-mazó obeliszknek, amit Kr. e. 10-ben Augustus vitetett Rómába és a Cir-cus Maximus spináján állíttaott fel. Eredeti funkciójának megfelelően, a Napnak ajánlva szentelték fel.

Az oszlopon található hieroglifák királynevei részben I. Sétit, részben II. Ramszeszt és fiát, Merneptahot említik. Mindketten a Kr. e. XIII. században éltek.

1587-ben két darabra törve találták meg mélyen a talajszint alatt, ugyanakkor, amikor a ma Lateránban álló obeliszket kerestette V. Sixtus. Ezt is restaurálták és 1589-ben állították fel a Via di Ripetta, Via del Corso és a Via del Babbuino találkozásánál, ami akkor kezdett térré (Piazza del Popolo) alakulni.

flaminiaAz alapzat o-roszlános kútjait XII. Leo megren-delésére 1818-ban készítették és adták hozzá az osz-lophoz. Stílusa erő-sen hasonlít a Cam-pidoglio oroszlán-jaihoz, erősen e-gyiptomi ízű. A te-tején a pápa heral-dikai jelvényei, a hármashegy és a csillag látható.

© T. Horváth Ágnes