Augustus háza

augustana          augustana

Augustus házának magja Cicero nagy ellenfele,  a híres szónok, Hortensius Hortalus villája volt. Ezt a környező épületek felvásárlásával bővítették. Politikai okokból nem épített komoly méretű, fényűző palotát, de freskódíszei elegáns és ugyanakkor úri lak képzetét keltik.

augustusA villa két részből állt: az egyik hivatali ügyintézésre szolgált, a másikban pedig a mindennapi élet eseményei zajlottak.

A ház maga két szintet foglalt el. Az észak-nyugati rész volt a magánlakosztály, amiben igen szerény helyiségek találhatók. A szobákat, miután pontos funkciójukat meghatározni nem lehetett, az őket díszítő festmények motívumairól nevezték el: pl. „a maszkok terme”, vagy a „füzéres szoba”.

A „maszkok terme” bonyolult festészeti ornamentikáját groteszknek ható színházi maszkok ihlették.

A „füzéres szoba” finom díszítményén visszaköszön egy, a Livia-házában is fellehető motívum, a növényekből font füzér. Itt vékony pilaszterek között függő, fenyőgallyakból lazán font füzérek sora díszíti a szobát.

Az északkeleti, Apollo templomhoz közel eső részen voltak a hivatali helyiségek. Itt két könyvtárat is elhelyeztek, a szokásnak megfelelően egyikben görög, a másikban latin nyelvű tekercseket őriztek. Ezek közül az egyik, az ún. „fekete szoba” volt.

Díszítésében kiemelkedik az ún. „perspektivikus szoba”, melynek freskói egy kétszintes épület perspektivikus illúzióját keltik.

augustusA délnyugati részen egy nagy terem található. Ennek díszei az oszlopokon kívűl a stukkó borította boltozat, illetve az intarziás padlóburkolat volt. A falakon alakokat és maszkokat közrefogó architektonikus díszítés jelenik meg.

A cubiculum volt az épület legelegánsabb szobája. Ezt, mint „Augustus dolgozószobáját” szokták emlegetni. A kis szobát gazdag ornamentikájú freskó díszíti, amin alakos képek, frízek és festett táblák váltakoznak. A vörös, sárga és fekete alapszínekben pompázó falak kiemelik a többi helyiség közül.

A ház 1961 óta folyó ásatásai egy alacsonyabban fekvő teraszt is feltártak, ami alányúlik az Apollo-templom podiuma alá. Ez alátámasztja azokat az írott forrásokat, amik azt mesélik, hogy Octavianus a templomot saját házának azon a helyén alapozta meg, amibe belecsapott a villám, s a prodigiummal megjelölt helyet vallásos célokra fordította.

Eredetileg az épület Livia-házának a kettőt elválasztó út túloldalán álló alsó teraszához csatlakozott úgy, hogy a kettő közötti utat elfoglalták. Később, a domitianusi építkezésekkor az alsó teraszt a szoba falánál leválasztották az épületről, és egy másik, a domboldalon magasabban fekvő alsó teraszt építettek. Ekkor a szobák egy része az Apollón templom podiumának szintje alá került, feltöltötték őket, s így lett lehetséges, hogy több Augustus előtti korból származó freskót megőrizzenek az utókor számára.

augustus augustus augustus augustus augustus augustusaugustus

© T. Horváth Ágnes