S.Maria Maggiore

A Sta Maria Maggiore környezete kívül esik Róma jellegzetes és történeti értékekben, szépségekben különösen gazdag belső városrészétől. A via dei Quattro Cantoni, majd a via Paolina vezet a Basilica di Santa Maria Maggiore-hoz, Róma egyik legnagyobb őskeresztény bazilikájához. A hagyomány szerint Liberio pápa építtette azon a helyen, ahol megjelent a Madonna, és utána hó esett a nyár derekán. Minden évben augusztus 5-én hófehér virágszirmokkal hintik be az oltárt, ennek emlékére. A Szűz Mária tiszteletére emelt valamennyi római templom közül ez a legnagyobb és a legragyogóbb. A hatalmas tömegű Sta Maria Maggiore bazilika mintha teraszon állna. Előtte a ráfutó út tengelyét az Augustus-termákból ideszállított obeliszk jelzi. Szélesen terpeszkedő lépcsőzet vezet Carlo Rainaldi 1673-ban létesített komoly, szép ritmusban tagolt homlokzatához. A templomot megkerülve érünk a tulajdonképpeni főtérre. Innen érvényesül az együttes teljes szépségében. Róma ókeresztény bazilikáját a barokk körülölelte, de a tömb közepe táján a régmúltat idézve, mint felkiáltójel tör az ég felé Róma legmagasabb középkori tornya (75m).

 A homlokzatot, F. Fuga alkotását elegáns, háromíves loggia díszíti, mely mögött XIII. századvégi mozaikok jelenítik meg az említett csodát. A háromhajós templom 40 ión oszlopa fölött a Krisztus eljövetelét teológiai értelemben megelőlegező ótestamentumi jelenetek láthatók a mozaikos frízen. A téma kifejtése a diadalív aranyozott. bizánci stílusú mozaikjain folytatódik, amelyek aprólékos részletességgel ábrázolják Jézus születésének és gyermekkorának eseményeit. A kompozíciót a főoltár mögötti apszisban a nagyszerű és fennkölt XIII. századi Trónoló Madonna a gyermek Jézussal mozaik teljesíti ki és zárja le.

 A cosmata stílusú mozaikpadlót vörös és zöld drágakő berakás ékesíti. A stílus Róma vezető kézműveseiről, a Cosmas-dinasztiáról kapta nevét. Ők a XII-XIV. században a maguk műfajában Róma legelismertebb művészei voltak. Szenteljünk külön figyelmet a pompázatos reneszánsz mennyezetnek, mely feltehetőleg G. Sangallo műve. Az Amerikából hozott legelső aranyszállítmánnyal aranyozták. Egy ugyancsak aranyból, valamint ezüstbol és kristályból készült szelencében a betlehemi jászol darabjait őrzik. I. Constantinus édesanyja, Szent Heléna hozta őket magával a Szentföldrol Rómába.

 A templomba belépve sok évszázad építési tevékenységének egymásra rétegződő folyamata tárul elénk, az impozáns teret azonban még most is az ókeresztény bazilikák légköre, hangulata telíti. A művészet tárháza ez a templom, s még Domenico Fontanának is megbocsátjuk, hogy szép görög kereszt alaprajzú kápolnája kedvéért a főhajó oszlopsorát megszakította. E szép kápolna mintájára épült V. Pál pápa kívánságára a templom bal oldalán, szimmetrikusan elhelyezve egy hasonló elrendezésu kápolna. E kápolnák kupolái magasan kiemelkednek az épület tömegéből.

(krisssz)