Forum Traiani

Forum Ulpium (Traianus foruma)

forum traiani

Építésének története:

A forum építésébe a dák hadjárat befejezésekor, 107-ben kezdett hozzá, és 113-ban az oszlop felállításával fejezték be. Magát a forumot 112. január 1-jén avatták fel. Utolsó épülete nem tudni, hogy az eredeti terveknek megfelelően épült-e, vagy Hadrianus pillanatnyi elhatározása volt, így kiegészítve elődjének monumentális forumát. Ez volt az utolsó császárforum, amivel tovább szélesítették a hivatalos élet központját. Építését Traianus a dák hadjáratok hadizsákmányából fedezte.

Az építészetileg leghatásosabb épület- és téregyüttes tervezője a damaszkuszi Apollodóros, az antik világ egyik legnevesebb alkotója, a császár kedvenc építésze volt. Mint katonai mérnök volt ismert, ő építette a dák hadjárat alatt a Duna-hidat is. A tervek eltérnek a korábban megszokott, hasonló római tervektől, de tudatosan kiszámított kompozíciós egyensúlya és harmóniája már a kortársak bámulatát is kiváltotta, és az utókor építészei is méltán csodálják. Ez volt a császárkor legtökéletesebben kivitelezett téregyüttese.

Funkcióját tekintve sokszínű volt, nemcsak a törvényeket hirdették ki itt, hanem teret adtak a bírósági ügyeknek, kereskedelmi ügyletek intézésének, itt volt a congiarium szétosztásának helye, és hatalmas könyvtárai a tudást is szolgálták.

Elhelyezkedése:

A Capitolium és Quirinalis közti hegynyergen épült. Ezt a területet a korai időktől az épületek hihetetlen sűrűsége és szövevénye borította. A két domb közötti emelkedő magában is gátolta a forumok területének növelését, de ez az összevisszaság egyenesen lehetetlenné tette.  Apollodoros eltüntette ezeket az épületeket, magát a hegynyerget elhordatta. A dombhát insuláinak lerombolása és a hihetetlen mennyiségű föld elhordatása után a forumok területe megnyílt a Capmus Martius felé. Ennek a terve már Domitianus uralkodása alatt felmerült, meg is kezdte az építkezés előkészületeit, de nem valósult meg. A hegynyereg helyén Apollodoros enyhén emelkedő teraszokat hozott létre, s ezekre helyezte a különböző épületegyütteseket.

A forum valaha érintkezett Caesar forumával, ma a Via del Fori Imperiali elválasztja tőle. Olyan egységes és pazar tér volt, hogy az ókorban, mint Róma legszebb terének messze földről a csodájára jártak.

forum traiani

Szerkezete, épületei:

  • Traianus temploma – A császár halála utáni kiegészítés a forumhoz. Létét a jelenleg folyó ásatásoknak kellene igazolni.

A forum pusztulása már a IV. században megkezdődött, amikor a domborműves márványtáblákat és a dák hadifoglyok szobrait átvitték a Constantinus-diadalívre. 663-ban II. Constans leszedette és elszállíttatta a forum bronzdíszeit. Egy hatalmas földrengés, ami 801-ben rázta meg Európát, s egész Németországig érezni lehetett, valószínűleg romba döntötte a forum nagy részét. A XI. században a Traianus oszlop alapzatában apró szentélyt találunk, és egy másikat a falaknál. Ezután az oszlop kivételével, amit pápai bullával is védtek, a színes márványokat szabadon ki lehetett emelni és fel lehetett használni a korabeli építkezéseknél. Így kerültek át a giallo márvány oszlopok a Szt. Péter székesegyházba.

A forum szisztematikus ásatásai Napóleon hódítása után 1811-14-ben indultak. A Via del Fori Imperiali építése előtt Mussolini feltáratta a terület egy részét, de a sugárút építésére vonatkozó tervein mit sem változtatott, rombolt és ismét föld alá temette a maradványokat.

A Forum Traiani mellett látható igen dekoratív megjelenésű, félköríves homlokzatú épületegyüttes a Mercati Traiani (Traianus piaca), ami gazdasági, kereskedelmi és adminisztratív funkciókat látott el egyszerre. Szervesen hozzáratozott a forumhoz, kiegészítve annak téregyüttesét és funkcióit.

© T. Horváth Ágnes